Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego po raz piąty zaprasza gminy Warmii, Mazur i Powiśla do udziału w konkursie „Łączy nas Turystyka”. Poniżej znajdziesz szczegóły na temat tej akcji.

Inicjatywa ta ma na celu wzrost atrakcyjności turystycznej regionu. Ma wpłynąć na jakość architektury turystycznej i publicznej przestrzeni. Można uzyskać wsparcie finansowe na działalność, a tym samym na rozwój turystyki. Z wojewódzkiego budżetu na ten cel przeznaczono łącznie 170 tys. zł.

Wysokość maksymalna dofinansowania jednego projektu to 25 tys. zł. Dzięki tej inicjatywie powstała użyteczna infrastruktura turystyczna w całym województwie. Korzystają z niej mieszkańcy oraz turyści. W ramach poprzedniej emocji wsparcie finansowe otrzymały następujące gminy – Sępopol, Kurzętnik, Pieniężno, Dobre Miasto, Ostróda, Olsztyn, Orzysz Olsztynek, Węgorzewo, Miłomłyn, Szczytno, a także Prostki.

Finansowe wsparcie na rozwój

Na wsparcie mogą liczyć różne działania, które wiążą się między innymi z budową, doposażeniem czy renowacją infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej w województwie warmińsko-mazurskim. Są to takie zadania jak kształtowanie terenów zieleni, zagospodarowywanie plaż, stworzenie miejsc do rekreacji, miejsc i parkingów dla rowerzystów oraz baz dla kajakarzy, a także znakowanie szlaków.

Walory przyrodnicze regionu, ścieżki rowerowe, jeziora i czyste środowisko oraz szeroka baza hotelowo-noclegowa przyczyniają się do rozwoju turystyki na Warmii i Mazurach. O walorach przyrodniczych regionu decydują duże kompleksy leśne, jeziora, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe i czyste powietrze – to Zielone Płuca Polski.

Do kiedy można zgłaszać wnioski?

Termin składania wniosków to 31 marca 2023 roku. Dana gmina może złożyć jeden wniosek, a wkład własny gminy nie może być niższy niż kwota wnioskowanej pomocy finansowej na zadanie w postaci dotacji.

Kwk, f: fsHH / pixabay

Może zainteresuje Cię też